lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

Ciekawostki

Typy przedsiębiorczości

Prowadzenie działalności gospodarczej może przybierać różnorakie formy. Należy wskazać, iż w zależności, jakie dana osoba ma oczekiwania względem nowego biznesu, powinna zdecydować się na jedną z utartych formuł, które są legalne w myśl przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Trzeba pamiętać o tym, iż prawo międzynarodowe zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej w formie kartelu. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób zdolności innych podmiotów do wzajemnej kooperacji, lecz mogą to czynić jedynie w ramach konsorcjum, które nie stanowi zmowy przetargowej.

Dwa typy przedsiębiorczości

Istnieją dwa podstawowe typy przedsiębiorczości – jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółki. Pierwsza z opcji przeznaczona jest dla osób, które lubią prostotę i nie potrzebują wspólnika do racjonalnego prowadzenia biznesu. W przypadku działalności jednoosobowej należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca odpowiada za wszelkie zobowiązania firmy swoim całym majątkiem bez ograniczenia. Tym samym zaciągając kredyt bądź pożyczkę, trzeba pamiętać o tym, iż w przypadku, gdy firma upadnie, konieczna będzie jego spłata ze środków własnych. Większość przedsiębiorców korzysta jednak z licznych profitów, dzięki którym prowadzenie działalności tego typu jest dla nich korzystne. Tytułem przykładu, możliwe jest prowadzenie ewidencji w formie księgi przychodów i rozchodów. Jest to uproszczony rejestr, w ramach którego ujmuje się co prawda wszelkie zdarzenia gospodarcze, jednak bez podziału na poszczególne konta. Sprawia to, że osoba, która ma podstawową wiedzę z zakresu finansów i księgowości, będzie w stanie samodzielnie prowadzić politykę fiskalną swojej firmy.

Spółki – osobowe i kapitałowe

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku spółek. Należy wyróżnić spółki osobowe oraz kapitałowe. W przypadku tych drugich wspólnicy lub udziałowcy w ogóle nie odpowiadają za długi spółki. Jest to odrębny prawnie podmiot, który może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, jak również nabywać określone prawa do rzeczy bądź usług. Podkreślenia wymaga fakt, iż w imieniu spółki zawsze musi występować jej organ, jakim jest zarząd. Odpowiedzialność członków tego gremium ma charakter subsydiarny, co oznacza, że dopiero w momencie, gdy spółka okaże się niewypłacalna, możliwe będzie skierowanie egzekucji bezpośrednio do ich majątków. Warto zaznaczyć, iż spółki kapitałowe zobligowane są do prowadzenia księgowości pełnej, która jest znacznie bardziej zawiła niż księga przychodów i rozchodów. Ponadto w wielu sytuacjach niezbędne jest korzystanie z pomocy prawnej, bowiem spółka może pozywać i być pozywana.