lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

jak założyć firmę kurierską
Poradniki

Jak założyć firmę kurierską w Polsce?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak założyć firmę kurierską na terenie kraju. Warto się tego dowiedzieć oraz zapoznać z najważniejszymi aspektami.

Jak otworzyć firmę kurierską?

Założenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie powinno się rozpocząć od wyboru odpowiedniej formy prawnej. W tym przypadku najczęściej wybierana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, której prowadzenie ma dość proste oraz przejrzyste zasady. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest łatwe, ponieważ wniosek CEIDG może być złożony nawet przez Internet, co w znaczący sposób ułatwia sprawę. Na jednoosobową działalność gospodarczą w niektórych przypadkach można się starać również o dotacje. W przypadku firm świadczących usługi transportowe należy również wskazać właściwy kod PKD, który będzie odpowiedni dla rodzaju świadczonych usług.

Stworzenie biznesplanu

Kolejnym istotnym aspektem podczas zakładania własnej firmy kurierskiej jest stworzenie odpowiedniego biznesplanu. Powinny być w nim zawarte wszystkie niezbędne informacje na temat planowanej działalności, a w szczególności dane finansowe. Informacje związane z finansowaniem działalności powinny obejmować kwotę posiadanych środków na rozwinięcie przedsiębiorstwa, ale także prognozowane kwoty przychodów oraz kosztów. Oprócz tego warto przeanalizować rynek świadczenia usług pod kątem ewentualnej konkurencji. Dzięki temu możliwe będzie lepsze dostosowanie swojej oferty do odbiorców usług, którzy będą z niej na co dzień korzystać.

Zezwolenie

Działalność przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe jest na terenie kraju regulowana. Dlatego firmy kurierskie w Polsce powinny mieć stosowne zezwolenia, na podstawie których możliwe będzie realizowanie przez nie usług. Wśród najważniejszych dokumentów, jakie należy zdobyć planując rozpoczęcie tego rodzaju działalności, można wskazać zezwolenie na świadczenie usług związanych z zawodem przewoźnika. Jest ono wydawane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Oprócz tego niezbędne będzie również uzyskanie stosownej licencji, która odnosi się do wykonywania zadań związanych z transportem drogowym. O niezbędne zezwolenia można starać się zarówno osobiście, jak i przez Internet.

Forma opodatkowania

Wśród najważniejszych aspektów związanych z zakładaniem firmy kurierskiej w Polsce można wskazać także wybór właściwej formy opodatkowania. Przedsiębiorca ma do wyboru różne formy opodatkowania i może wybrać spośród nich taką, która będzie najkorzystniejsza. Najczęściej wybierane jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, które doskonale sprawdzi się w małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Zasady ogólne umożliwiają skorzystanie z licznych ulg oraz odliczeń. Oprócz tego przedsiębiorca może się również zdecydować na podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który w tym przypadku wynosi 8,5%. Podatek liniowy to także stała stawka o wysokości 19%. Przedsiębiorca musi przeanalizować wszystkie zalety oraz wady poszczególnych form opodatkowania lub omówić je z wyspecjalizowanym księgowym.