lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

Zarządzanie swoimi finansami
Finanse

Zarządzanie swoimi finansami – jak pozbyć się długów?

Jeśli znajdziesz się w spirali zadłużenia, może być kuszące, aby po prostu zignorować problem. Skoro porzuciłeś już nadzieję na spłatę całego zadłużenia, jaki jest sens śledzenia dokładnych liczb, prawda? Nieprawda. Najlepszym sposobem na opanowanie sytuacji jest spisanie dokładnej kwoty, jaką jesteś winien każdej instytucji finansowej oraz minimalnych płatności na każdym koncie. Nie pozwól, by ogarnęła Cię panika – to jest najstraszniejsza część.

Dlaczego jesteś zadłużony?

Główne powody, dla których tak wielu z nas zmaga się z problemami zadłużenia:

Bezrobocie lub zmniejszenie dochodów

Jest to pierwszy i drugi najczęstszy powód zadłużenia. Utrata pracy lub zmniejszenie dochodów nie oznacza, że wydatki takie jak czynsz, jedzenie czy ubezpieczenie samochodu po prostu magicznie znikają. Wiele osób popada w długi z tych powodów, ponieważ muszą pożyczać, aby przetrwać z mniejszymi dochodami.

Nadmierne zaangażowanie w kredyt

To był trzeci najczęstszy powód, aby być w długach. Ludzie popadają w nadmierne zadłużenie, ponieważ pożyczają zbyt dużo i nie mogą sobie pozwolić na spłatę, a w konsekwencji zmagają się ze spłatą rosnących odsetek i opłat. Kiedy ludzie zaczynają korzystać z kredytu, spłaty będą przystępne, ale nadmierne poleganie na pożyczaniu może skutkować wieloma źródłami kredytu i kilkoma miesięcznymi płatnościami na rzecz różnych firm – donosi https://splatapozyczek.pl/.

Rozwód lub separacja

Innym częstym powodem zadłużenia w Polsce są koszty związane z rozwodem lub separacją. Na przykład, jeśli nie dzielisz już kosztów rzeczy, które zwykle dzieliliście, takich jak czynsz lub hipoteka, gaz, elektryczność, podatek lokalny i żywność. Jak zapewnia https://splatapozyczek.pl/, wszystko to, w połączeniu z potencjalnym płaceniem alimentów na dzieci, stwarza wysokie ryzyko popadnięcia w długi, jeśli nie zarządzasz swoimi finansami ostrożnie.

Zwiększone wydatki

Jeśli dochody pozostają takie same, ale koszty życia rosną, ludzie często sięgają po kredyt, aby związać koniec z końcem. Ponieważ rosną koszty gazu, elektryczności, benzyny, mieszkań i podstawowych artykułów żywnościowych, coraz więcej osób polega na pożyczaniu pieniędzy za pośrednictwem kart kredytowych i pożyczek gotówkowych.

Zrób bilans wszystkich swoich pozostałych miesięcznych wydatków

Aby wyjść z długów, musisz zacząć planować budżet. Zapisz, ile pieniędzy musisz wydać każdego miesiąca na podstawowe opłaty, których nie można zmniejszyć – takie jak rachunki domowe, jedzenie, opłaty za opiekę i podróże. Następnie ustal, ile musisz wydać każdego miesiąca, aby dokonać minimalnych spłat wszystkich swoich długów. To, co zostanie z miesięcznych dochodów, możesz przeznaczyć na wciąż ważne wydatki, które w razie potrzeby można zredukować, takie jak umowa telefoniczna czy członkostwo w siłowni. Po zaplanowaniu budżetu na wszystkie ważne wydatki powyżej, jeśli pozostały Ci pieniądze, włóż ich jak najwięcej w spłatę jeszcze większego zadłużenia – im dłużej będziesz płacić tylko minimalne raty, tym dłużej potrwa spłacanie długu.

Materiał partnera