lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

sprowadzanie towaru z chin
Biznes

Sprowadzanie towaru z Chin w praktyce

Sprowadzanie towaru z Chin wydaje się być czymś czasochłonnym i skomplikowanym, bo do załatwienia jest szereg kwestii. Konieczne staje się zorganizowanie sporej ilości dokumentacji. Istotną kwestią będzie skorzystanie z usługi transportowej lub kompleksowej, szczególnie jeśli dopiero zaczyna się swoją przygodę z importem towarów z Państwa Środka.

Bardzo wygodną opcją będzie powierzenie pośrednikowi zajęcia się sprowadzaniem towarów, odprawą celną i wystawieniem faktury VAT. Nie trzeba nawet mieć doświadczenia, wszystkim zajmie się w imieniu swojego klienta pośrednik. Towar zostanie dostarczony pod wskazany adres w Polsce.

Co powinna mieć na uwadze osoba, decydująca się na sprowadzanie towaru z Chin?

Sprowadzanie towaru z Chin – w tym wypadku na pewno istotne jest to, aby wiedzieć, jakie są dopuszczone towary do transportu. Niektóre produkty zostały wyłączone z przewozu. Dotyczy to przykładowo replik, pieniędzy, materiałów wybuchowych, broni palnej, amunicji, uzbrojenia, roślin, towarów niebezpiecznych, zwierząt w każdej postaci, dzieł sztuki, antyków, alkoholu, wyrobów tytoniowych. Oczywiście lista jest znacznie dłuższa, dlatego trzeba się z nią dokładnie zapoznać.

Kolejną kwestią będzie odprawa celna, która musi zostać przeprowadzona zarówno w Chinach, jak i w Polsce. W przypadku Państwa Środka koszt odprawy celnej zostaje zawsze wliczony w cenę usługi. Bardzo ważne jest to, aby dostawca miał licencję eksportową. Trzeba to sprawdzić jeszcze przed podpisaniem umowy. Importowaniem towarów z Chin mogą zajmować się w Polsce wyłącznie przedsiębiorcy. Konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej, bo bez tego nie uzyska się specjalnego numeru nadawanego przez Urząd Celny.

Kolejną kwestią są dokumenty niezbędne do odprawy celnej. Wymagana jest faktura handlowa, specyfikacja towaru w postaci packing list, certyfikat zgodności CE (trzeba załatwić od chińskiego dostawcy). Na tym oczywiście nie koniec.

Konieczne staje się również okazanie podczas odprawy celnej świadectwa pochodzenia towarów. W zależności od tego, jaki rodzaj towaru importuje się z Chin, mogą być wymagane też różne licencje i pozwolenia. Bardzo ważnym dokumentem jest potwierdzenie zapłaty za sprowadzone towary z Państwa Środka. Nierzadko Urząd Celny wymaga kopii przelewu. Wszystko to służy zweryfikowanie zgodności przeprowadzanych transakcji.

O czym musi pamiętać każdy importer?

Jeśli przesyłka opiewa na kwotę przekraczającą 150 €, to konieczne staje się przeprowadzenie odprawy celnej na podstawie dokumentu SAD. Zostaną też naliczone dodatkowe opłaty w postaci podatku VAT i cła. Wysokość należności celno-podatkowych jest uzależniona od wartości sprowadzonych towarów z Chin. Urzędnicy opierają się na przedstawionej fakturze wystawionej przez dostawcę chińskiego.

Znaczenie ma nie tylko rodzaj towarów, pod uwagę brane są także koszty związane z transportem i ubezpieczeniem. Towar nie zostanie przekazany importowi do czasu, aż nie uiści on nałożonej na niego opłaty. Trzeba też liczyć się z tym, że przy odprawie celnej mogą pojawić się dodatkowe koszty. Wymienić można odprawę celną tranzytową, obsługę zapłaty długu celnego itd. Jak widać, jest sporo rzeczy do załatwienia.

Jeśli ktoś chce ułatwić sobie życie, to może skorzystać z usługi pośrednika. Zajmie się wszystkim w imieniu swojego klienta. Usługa obejmuje odebranie towarów z chińskiej fabryki, dokonanie odprawy celnej w Państwie Środka, transport ładunków do Polski. Pośrednik dokona również polskiej odprawy celnej i dostarczy towar pod wskazany przez klienta adres w miejscu docelowym.