lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

Biznes Finanse

Najpierw marketing – potem sprzedaż

Marketing to support sprzedaży, nigdy nie będzie dobrej sprzedaży, gdy firma przedtem nie pomyśli o marketingu. Dobry marketing sprzedaży to połowa sukcesu, dlatego tak bardzo ważna jest współpraca pomiędzy pracownikami działu marketingu i działu sprzedaży.

Ciągły wzrost przychodu

Oba działy są wszechobecne w każdej firmie i tworzą w niej stabilną skalę rynkową opartą na ciągłym wzroście przychodu. Tylko sprzedaż poprzedzona dobrym marketingiem ma sens, bo dzięki reklamie zawsze dana firma zyska odpowiednich i stałych i coraz nowszych klientów.
Marketing i sprzedaż to jedność, oba działy, w poważnych i rozwiniętych firmach pracują razem, mając jeden stały cel czyli przychody. Owa współpraca pomiędzy marketingiem a sprzedażą jest dzisiaj największą szansą na bardzo szybką poprawę wyników finansowych w danej firmie.
Tylko dzięki takiej współpracy firma może osiągnąć stabilność i wykazać się bardzo dobrymi wynikami ekonomicznymi. Bez względu na rodzaj branży zawsze odpowiednia współpraca pomiędzy marketingiem i sprzedażą przynosi wymierne efekty i sprawia, że w firmie sukces przychodzi za sukcesem. Dlatego też zawsze tam gdzie nie ma odpowiednich przychodów należy najpierw szukać problemów we współpracy obu najważniejszych działów każdej firmy jakimi są marketing i sprzedaż.

Rożnica celów

Bardzo często nieporozumienia między pracownikami wspomnianych działów wynikają z różnicy obranych celów. Praca każdego marketingowca jest powolna i trwa długo, to oni opierają swoją pracę na raportach i badaniach rynku. Przez długi czas sondują, sprawdzają, kalkulują i robią statystyki. Dopiero po odpowiednich badaniach wychodzi gdzie należy uderzyć, jaki rodzaj kampanii należy przedstawić i jak i komu należy zaprezentować dany produkt lub daną usługę. Sprzedawcy pracują szybko, im zależy tylko na sprzedaniu swojego towaru. Dlatego tak często sprzedawca i marketingowiec mijają się, tak trudno jest im zrozumieć, że mimo wszystko mają jeden cel i grają do jednej bramki.
Drugim powodem braku współpracy jest brak porozumienia, niezrozumienie swojej roli i zakresu swojej odpowiedzialności.
Bardzo często zdarza się, że sprzedawca i marketingowiec inaczej widzą swoją rolę w procesie generowania przychodów firmy. Każdy twierdzi, że to jego tylko zasługa, że firma ma przychody. Mało który z nich zastanowi się, że dopiero wspólna praca może przynieść niewspółmiernie duże przychody.
Dobry marketing sprzedaży powoduje, że danej firmie wiedzie się lepiej.
O wszystkich tego typu sytuacjach można dowiedzieć na różnego rodzaju szkoleniach, które są bardzo często organizowane.