lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

Biznes Finanse

Samochód na firmę jednoosobową

Z roku na rok coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na samochód na firmę jednoosobową. Właściciele firm doskonale zdają sobie bowiem sprawę, że auto jest ogromnym ułatwieniem. Posiadanie tego pojazdu w niektórych branżach jest niezbędne. Bardzo często jednak przy zakupie pojawiają się liczne wątpliwości. Przedsiębiorcy zastanawiają się bowiem czy kupić samochód na fakturę czy wziąć w leasing. Jak wiadomo bardzo dużo będzie zależało od okoliczności. Rekomendowane jest zatem znalezienie zarówno plusów, jak i minusów każdego z rozwiązań.

Kupno samochodu na firmę

Warto zdawać sobie sprawę, że zakup samochodu na fakturę przeważnie będzie wiązał się ze stosunkowo dużym kosztem, który jest finansowany z majątku przedsiębiorcy lub z kredytu. Z kolei wybór właściwej formy kupna będzie uzależniony od indywidualnej sytuacji danej osoby.

Ponadto nie każdy ma świadomość, że podatnik będzie musiał wprowadzić do ewidencji środków trwałych pojazd o wartości, która będzie przekraczała 10 tysięcy złotych. Samochód ponadto powinien zostać poddawany amortyzacji według regulacji, które wynikają z ustawy o PIT. Mogą być zastosowane przez przedsiębiorcę dwie metody amortyzacji w zależności od tego czy będzie to samochód używany czy nowy.

W metodzie liniowej standardowy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie wynosił 5 lat, oczywiście przy zastosowaniu stawki 20% rocznie. Warto również wiedzieć, że w przypadku auta używanego przed zakupem przez przynajmniej sześć miesięcy, stawka roczna będzie wynosiła 40%, z kolei okres amortyzacji zostanie skrócony do 2,5 roku.

Kupno samochodu na firmę w formie leasingu

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się kupowanie samochodów do firmy w formie leasingu. Dostępny jest bowiem leasing operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny zakłada, że przedmiotem umowy będzie składnik majątku finansującego, co z kolei nakłada na niego obowiązek amortyzacji. Z kolei leasing finansowy jest kwestią zupełnie odwrotną. Leasingobiorca bowiem wpisuje go do swoich środków trwałych, a następnie musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Zdecydowanie popularniejszy jest oczywiście leasing operacyjny. Przyczyną takiego stanu rzeczy są oczywiście mniejsze koszty na początku okresu leasingowego. Warto wiedzieć, że oddziaływanie może mieć również fakt, że w leasingu finansowym konieczne jest wpłacenie z góry VAT-u. Dla osób fizycznych, które prowadzą firmę konieczne będzie zawarcie umowy leasingu operacyjnego na czas określony, który będzie wynosił przynajmniej 40% standardowego czasu amortyzacji.