lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

Biznes

Księgowość w małej firmie

Warto mieć świadomość, że księgowość w małej firmie jest księgowością uproszczoną, potocznie nazywana jest małą księgowością. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że bazuje ona przede wszystkim na księdze przychodów i rozchodów, a także ewidencji przychodów. Wspomniane ewidencje są bowiem podstawą do rozliczeń podatkowych, które są dokonywane z urzędem skarbowym. Należy wziąć pod uwagę fakt, że przepisy w niektórych przypadkach nakładają również obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji, do których koniecznie należy zaliczyć ewidencję wyposażenia, ewidencję środków trwałych czy ewidencję przebiegu dla pojazdu.

Podatek Vat

Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy dany przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem, prowadzenie małej księgowości będzie go zobowiązywało do posiadania zarówno rejestru zakupu, jak i sprzedaży VAT. Następnie na ich bazie podatnik będzie musiał bardzo dokładnie wypełnić deklaracje rozliczeniowe – VAT-7 (ma to miejsce w przypadku miesięcznego rozliczenia), albo VAT-7K (sytuacja ma miejsce w przypadku kwartalnego rozliczenia). Podatnik jest zobowiązany do wypełnienia wspomnianych deklaracji, a następnie do złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca po już po okresie rozliczeniowym.

Składki ZUS

Przedsiębiorcy koniecznie muszą wiedzieć, że składki ZUS są kolejnym istotnym elementem jeżeli chodzi o księgowość małych firm. Każdy właściciel firmy, który nie zatrudnia pracowników musi opłacać składki ZUS do 10 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Termin ponadto zostanie wydłużony o pięć dni dla firm, które zatrudniają pracowników.

Samodzielne prowadzenie księgowości małej firmy

Przedsiębiorcy decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości swoich firm przede wszystkim ze względu na możliwość ograniczenia kosztów. Warto mieć świadomość, że obecnie w tym aspekcie niezwykle pomocnych jest bardzo dużo programów online. Nie tylko wystawiają one faktury sprzedaży, ale pozwalają również sporządzić potrzebne deklaracje czy wyliczyć wszystkie zobowiązania podatkowe. W ten sposób księgowość dla małych firm będzie znacznie prostsza. Przedsiębiorca będzie potrzebował jedynie komputera, a także dostępu do internetu.

Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość w małej firmie?

Jak zostało już wspomniane wcześniej samodzielne prowadzenie księgowości pozwala na księgowości pozwala na ograniczenie kosztów w firmie. Osoby, które nie są jednak pewne swojej wiedzy i umiejętności, powinny zdecydowanie zlecić są czynność profesjonalnej firmie księgowej. Obecnie koszt takiej usługi wynosi od kilkuset złotych.