lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

Biznes Finanse

Co warto wiedzieć o akcjach?

Jednym z najpopularniejszych papierów wartościowych są akcje. Podczas przeglądania internetu lub też oglądania telewizji możemy natknąć się na informacje o aktualnych kursach akcji. Sprawia to, że wiele osób zaczyna interesować się inwestowaniem na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Perspektywa szybkiego pomnażania swoich pieniędzy może rozpalić wyobraźnię wielu osób. Jednak rzeczywistość często może odbiegać od naszych wyobrażeń. Trzeba mieć świadomość tego, iż inwestowanie pieniędzy w giełdowe akcje wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Jednak pomimo tego wiele osób decyduje się na inwestowanie na giełdzie. Aby uniknąć przykrych rozczarowań musimy wiedzieć czym są akcje i jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z ich inwestowaniem na giełdzie.

Podstawowe informacje

Najbardziej rozpowszechniona definicja akcji określa ją jako papier wartościowy, który łączy w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym. Tymi prawami o charakterze majątkowym są: prawo do dywidendy, czyli udziale w z zysku spółki, prawo do uczestnictwa w podziale majątku spółki w przypadku jej likwidacji oraz prawo poboru nowych akcji spółki. Przykładem prawa niemajątkowego jest prawo do głosu. Akcje mogą być imienne. Oznacza to, że uprawnienia wynikające z posiadania danej akcji przysługują osobie, która jest wpisana w dokumencie. Innym rodzajem akcji są akcje na okaziciela. W tym przypadku uprawnienia dostępne są dla aktualnego posiadacza akcji. Polski kodeks spółek handlowych stanowi, że akcje są zbywalne. Dlatego można swobodnie przenosić ich własność oraz przysługujące prawa pomiędzy kolejnymi posiadaczami.

Jak zacząć nabywać akcje giełdowe?

Do zakupu oraz sprzedaży akcji giełdowych przeznaczony jest rachunek maklerski. Można założyć taki rachunek w jednym z domów maklerskich. Takie domy maklerskie mogą funkcjonować przy polskich bankach. Jeżeli będzie dostępne takie rozwiązanie w ofercie naszego banku, to jedną z korzyści może być nadzór nad naszym rachunkiem maklerskim z poziomu dobrze nam znanej bankowości internetowej. Na taki rachunek maklerski musimy wykonać stosowny przelew w kwocie, którą mamy zamiar przeznaczyć na inwestycję. Jak stworzyć swój pierwszy portfel akcji? Najczęściej popełnianym błędem jest inwestycja wszystkich środków w akcje jednej spółki. W przypadku nagłego spadku kursu może okazać się, że wartość naszego portfela spadnie o kilkanaście procent w ciągu kilku dni a my nie będziemy mieć już środków na to, żeby temu trendowi przeciwdziałać. Każdy posiadacz rachunku musi ustalić sobie swoją osobistą strategię gry, ale ważne jest, żeby uwzględnić w niej dywersyfikację papierów.