Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś

Sprzątanie placówek medycznych w świetle obowiązujących przepisów

14 grudnia 2023 Sprzątanie placówek medycznych w świetle obowiązujących przepisów


W obiektach medycznych należy ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego i zasad higieny. Od tego zależy zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, a także personelu medycznego. Dlatego firmy odpowiedzialne za sprzątanie placówek medycznych powinny działać kompleksowo – przestrzegać procedur i norm, a także stosować nowoczesne i wydajne techniki dezynfekcji oraz sprzątania. W artykule przedstawimy najważniejsze zasady sprzątania szpitala oraz podpowiemy, jak efektywniej zarządzać utrzymaniem czystości w placówkach medycznych.

Techniki sprzątania i listy zadań

Każda placówka medyczna posiada swój plan higieny. W dokumencie znajdują się szczegółowe wytyczne określające czynności sprzątania, metodykę i częstotliwość ich wykonania. Przy czym normy i techniki czyszczenia zawarte w procedurach powinny być zgodne z wytycznymi sanitarno-epidemiologicznymi. 

Personel odpowiedzialny za sprzątanie placówek medycznych powinien nie tylko doskonale znać techniki sprzątania, ale musi być dobrze przeszkolony z zasad postępowania w razie kontaktu z materiałami potencjalnie zakaźnymi. Procedury sprzątania obejmują również wykaz środków czystości wraz z ich zastosowaniem i czasem działania, a także listę sprzętu stosowanego do sprzątania danej powierzchni i pomieszczenia w obiekcie.

Sprzątanie w szpitalu, czyli kompleksowa dezynfekcja

W obiektach medycznych wyznacza się strefy o różnym stopniu ryzyka zakażenia. Największy rygor sanitarny należy zachować w pomieszczeniach, w których przebywają chorzy oraz na salach operacyjnych i w gabinetach zabiegowych. To w tych miejscach dezynfekcja ma największe znaczenie. Eliminowanie potencjalnie groźnych mikroorganizmów ma chronić ludzi przed zakażeniem. 

Do jednych z najskuteczniejszych metod dekontaminacji zalicza się ozonowanie oraz zamgławianie. Obydwie techniki wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz powinny być wykonywane przez osoby doświadczone i przeszkolone.

Dezynfekcja powinna obejmować wszystkie pomieszczenia oraz powierzchnie. Należy dbać o czystość we wszystkich pomieszczeniach a przede wszystkim salach chorych, gabinetach zabiegowych, salach operacyjnych itp. nie należy zapominać o pokojach lekarskich, pokojach dla personelu, ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach sanitarnych.  Sprzątanie szpitala powinno odbywać się z wykorzystaniem mopa i ścierek jednego kontaktu (po wyczyszczeniu danej powierzchni mopy są poddawane dezynfekcji a ścierki jednorazowe wyrzucane co zapobiega przenoszeniu zakażeń). Przy czym należy zagwarantować dokładną dezynfekcję powierzchni trudnodostępnych oraz wszystkich stref dotykowych (np. klamek, włączników, poręczy).

Zarządzanie odpadami w szpitalu

Sprzątanie szpitala polega również na właściwym zagospodarowaniu odpadów medycznych stanowiących potencjalne źródło zakażenia. Placówki medyczne mają obowiązek zbierać, klasyfikować, dokumentować i transportować do miejsca odbioru odpady powstające w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych.  Firmy odpowiedzialne za sprzątanie w szpitalu mogą realizować czynność związane z gospodarowaniem odpadów. Zajmują się wówczas ich transportowaniem oraz prowadzą magazyny odpadów medycznych wraz z ważeniem i przekazywaniem do firm zewnętrznych zajmujących się utylizacją odpadów medycznych.  Oddelegowany do tego zadania personel powinien być dobrze przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej.

Redakcja lekkikoszyk.pl

Witaj w naszej redakcji, gdzie finanse, biznes, ciekawostki oraz praktyczne porady łączą się, by dostarczyć Ci niezbędnej wiedzy i inspiracji do osiągnięcia sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym! Jesteśmy miejscem, gdzie praktyczna wiedza dotycząca finansów, strategii biznesowych oraz ciekawostek ekonomicznych łączy się z artykułami o codziennych wyzwaniach prowadzenia własnej działalności.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Sprzątanie placówek medycznych w świetle obowiązujących przepisów
Żarówki LED kontra tradycyjne
Zalety leasingu samochodu dostawczego

Jesteś zainteresowany reklamą?

Zalety leasingu samochodu dostawczego