lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

Biznes

Jakie usługi świadczą firmy spedycyjne?

Przedsiębiorstwa zajmujące się spedycją są znane ze świadczenia usług transportowych w kraju i za granicą. Firmy te oferują nie tylko przewozy, ale również cały proces organizacji transportu. Jakie zadania można wliczyć w usługi firmy spedycyjnej?

Czym jest spedycja?

Spedycja jest działalnością obejmującą organizację przewozu konkretnych ładunków. Jest zaliczana do elementów branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Początki spedycji sięgają aż XV wieku. Nie obejmuje jedynie przewozu towaru, ale dotyczy  również wyboru środka transportu, ubezpieczenia przewożonych materiałów czy organizacji pracy osób odpowiedzialnych za dostarczenie przesyłki.

Prawna definicja spedycji odnosi się określenia działalności jako wysyłania lub odbierania przesyłek bądź podejmowania pozostałych czynności związanych z przewozem. Firmy spedycyjne określają świadczone przez siebie usługi jako kompleksowa obsługa przesyłki – od nadania, przez odbiór, przewóz i dostarczenie do konkretnego miejsca. Obszar działania przedsiębiorstw spedycyjnych jest jednak znacznie szerszy.

Zakres działalności firm spedycyjnych

W ramach świadczonych usług firma spedycyjna może zaoferować działania z zakresu spedycji właściwej oraz czynności dodatkowych. Spedycja właściwa obejmuje:

  • przyjęcie zlecenia spedycyjnego,
  • porady dotyczące procesów spedycyjnych,
  • dobór właściwego środka transportu,
  • zawarcie umowy o przewóz,
  • ubezpieczenie przewożonego towaru,
  • sporządzenie dokumentacji transportowej,
  • odebranie przesyłki od nadawcy,
  • przygotowanie towaru do transportu,
  • nadanie przesyłki razem z dołączoną dokumentacją transportową,
  • przekazanie przesyłki do punktu docelowego. 

Wykonując powyższe czynności, firmy spedycyjne są tak zwanymi spedytorami czystymi. Dowóz, przewóz, załadunek, przeładunek i wyładunek – to tylko nieliczne czynności, za które odpowiedzialna jest firma spedycyjna. W ramach czynności dodatkowych przedsiębiorstwa zajmujące się spedycją oferują także magazynowanie towaru, jego sprzedaż, awizowanie czy przeprowadzenie cesji praw do przesyłki. Wówczas firma realizuje tak zwaną spedycję mieszaną. 

Firmy spedycyjne mogą zająć się transportem materiałów w każdej gałęzi gospodarki. Wybrane przedsiębiorstwa zajmują się również obsługą klientów indywidualnych, wspomagając ich w przeprowadzkach czy oferując standardowe usługi kurierskie. 

Jaką firmę spedycyjną wybrać?

Dobre firmy spedycyjne świadczą kompleksowe usługi dotyczące organizacji transportu danej przesyłki. W związku z tym potrzebna jest kadra wykwalifikowanych pracowników, niezawodna flota transportowa oraz innowacyjne narzędzia i sprzęt pomagający w lepszej obsłudze klientów i organizacji przewozu ich towaru. W przypadku świadczenia usług w obrębie tzw. spedycji mieszanej potrzebna jest również przestrzeń do magazynowania towaru czy umiejętności tworzenia i tłumaczenia dokumentacji transportowej. Profesjonalni spedytorzy znają przepisy prawne dotyczące działalności spedycyjnej w Polsce i na świecie. W wybranych sytuacjach spedytor ma prawo powierzyć wykonanie danego działania osobom trzecim. 

Profesjonalne firmy spedycyjne mogą świadczyć usługi lokalne i przewozy krajowe lub międzynarodowe. Wybierając przedsiębiorstwo do współpracy, warto przeanalizować opinie na temat danej firmy oraz dotychczasowe realizacje z zakresu spedycji. Zaufana firma powinna zagwarantować odpowiednie ubezpieczenie przewożonych ładunków.