lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

Finanse

Zakupy na firmę

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w wielu wypadkach może okazać się bardzo korzystne. Wiele osób pozostaje w samozatrudnieniu, co pozwala im na wliczanie wielu zakupionych dóbr do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki temu mogą z łatwością obniżyć podstawę opodatkowania i sprawić, że zapłacą bardzo niską daninę publicznoprawną. Warto wskazać, że obecnie nie ma większych problemów z prawidłowym udokumentowaniem zdarzeń gospodarczych. Wynika to z faktu, iż można stosować rozmaite dowody księgowe, dzięki którym można wliczyć poszczególne kwoty w koszty uzyskania przychodu. Ponadto większość przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą prowadzi księgowość uproszczoną w postaci księgi przychodów i rozchodów. Jest to prosta forma ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu księgowości i każdy może prowadzić ją samodzielnie – bez obaw o błędy rachunkowe czy merytoryczne.

Zaspokajanie potrzeb firmy

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, jakie dobra mogą wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta – zakupy na firmę muszą służyć zaspokajaniu bieżących potrzeb zakładu i przynosić dochód. Tytułem przykładu, osoby, które prowadzą działalność handlową, mogą nabywać wszelkie dobra, które zamierzają odsprzedać z zyskiem dla siebie. Natomiast zakłady fryzjerskie mogą w ramach kosztów uzyskania przychodu ująć wszelkie narzędzia i akcesoria, które niezbędne są do wykonywania przez nich działalności. Przy dokonywaniu zakupów na rzecz przedsiębiorstwa należy przywiązywać uwagę do tego, czy dane przedmioty rzeczywiście mogą wspomóc prowadzenie działalności gospodarczej. Na ogół jednak osoby prowadzące własne biznesy zakupują jedynie środki trwałe i inne przedmioty, które rzeczywiście są im potrzebne. Sprawia to, że ewentualna kontrola ze strony organów skarbowych nie powinna wykazać żadnych nieprawidłowości.

Dokumenty o zakupie

Bardzo ważne jest, aby dokonując zakupów na rzecz przedsiębiorstwa zdobyć dokument potwierdzający dokonanie transakcji handlowej. W większości przypadków jest to faktura VAT, jednakże w przypadku, gdy podmiot trzeci świadczy usługi, możliwe jest rozliczenie się z nim w ramach umowy o dzieło. W takiej sytuacji wystawiany jest dodatkowy rachunek, który ma tę samą moc co faktura. Na ogół jednak gdy oba podmioty dokonujące transakcji handlowej są przedsiębiorcami, rozliczenia pomiędzy nimi dokonywane są z wykorzystaniem faktur. Sprzyja to bezpieczeństwu obrotu i sprawia, że dokumentacja finansowa obu firm jest klarowna.