lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

jak złożyć wypowiedzenie
Poradnik

Jak złożyć wypowiedzenie? Praktyczny poradnik

Jak każdy doskonale wie, zawarcie jakiejś umowy jest zdecydowanie łatwiejsze niż jej wypowiedzenie. Dotyczy to nie tylko różnego rodzaju umów abonamentowych na usługi, lecz także umowy o pracę. A przynajmniej tak twierdzą osoby, które nie znają dokładnie przepisów i swoich praw. Jak to więc wygląda w szczegółach? Jak złożyć wypowiedzenie i o czym powinno się w takiej sytuacji pamiętać?

Dlaczego warto zmieniać pracę?

Zanim jednak przejdzie się do tego, jak można złożyć wypowiedzenie, w pierwszej kolejności należy się dowiedzieć, dlaczego jest to dobra decyzja. Czy stabilność i stały dopływ gotówki warto zmienić na niepewność?
Jak się okazuje, istnieje szereg różnego rodzaju okoliczności, które powodują, że zmiana pracy i wypowiedzenie dotychczasowej umowy jest bardzo dobrą życiową decyzją. Przede wszystkim wiedzieć trzeba, że pozwoli to odejść do pracy lepiej płatnej, co oczywiście poprawi codzienny byt. Pracę można również zmienić z powodu lepszego dojazd czy też możliwości dalszego rozwijania się. Co więcej, wiele osób wypowiada dotychczasową umowę z uwagi na chęć całkowitego przebranżowienia się i rozpoczęcia w życiu czegoś nowego.

Jakie istnieją rodzaje umów?

Od czego powinno się więc zacząć, jeśli chce się złożyć wypowiedzenie? Jak można się łatwo domyślić, podstawą jest oczywiście określenie tego, jakiego rodzaju umowę się zawarło ze swoim pracodawcą. Zwolnienie w przypadku umowy o pracę i umowy o dzieło wygląd nieco inaczej.
Wyróżnić więc można klasyczną umowę o pracę na czas niekreślony, umowę o pracę na czas określony, która zawierana jest na z góry podany czas, umowę na czas wykonania danej pracy, a także na okres próbny.

Sposoby na rozwiązanie umowy

Polskie prawo pracy przewiduje trzy różne formy zakończenia pracy. Pierwszym sposobem jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. W takiej sytuacji, w zależności od przepracowanego czasu w danej firmie, istnieje określony okres wypowiedzenie. W przypadku pracy krótszej niż 6 miesięcy wynosi on 2 tygodnie, dla okresu powyżej 6 miesięcy jest to 1 miesiąc, a w przypadku okresu większego niż 3 lata, wypowiedzenie wynosi 3 miesiące.
Kolejnym rodzajem rozwiązania umowy jest forma bez wypowiedzenia, czyli tzw. dyscyplinarka. W tym wypadku mowa jest o zwolnieniu natychmiastowym, co może mieć miejsce w przypadku szczególnych okoliczności takich jak popełnienie przez pracownika przestępstwa lub też poważne naruszenie podstawowych obowiązków.
Ostatnim i najczęściej wybieranym przez pracowników i pracodawców rodzajem rozwiązania umowy o pracę jest za porozumieniem stron. W tym wypadku to strony określają to, jaki będzie okres wypowiedzenia.

Czy można się zwolnić elektronicznie?

Powszechnie przyjęło się, że wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie, które musi zostać dostarczone do pracodawcy osobiście lub poprzez pocztę. Obecnie coraz więcej osób zastanawia się jednak, czy można to zrobić w formie elektronicznej.
Jak się okazuje, polskie prawo dopuszcza nie tylko wypowiedzenie w formie ustnej, lecz również oczywiście elektronicznej. Sprawia to, że cały proces staje się naprawdę prosty.