lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

praca w warunkach szkodliwych
Poradnik

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

Wiele osób zastanawia się, czym jest praca w warunkach szkodliwych i na czym dokładnie ona polega. Warto zapoznać się z większą ilością informacji na ten temat.

Czym są warunki szkodliwe?

Praca w warunkach szkodliwych nie została oficjalnie zdefiniowana w Kodeksie Pracy, a więc nie jest ona jasno sprecyzowana przez ustawodawcę. Jednak szkodliwość warunków pracy w bezpośredni sposób może się łączyć z możliwymi do wystąpienia schorzeniami zawodowymi, a także z toksycznymi substancjami, na które pracownik może być narażony podczas wykonywania zawodowych obowiązków. Czynniki szkodliwe mają negatywny wpływ na stan zdrowia pracownika oraz mogą w bezpośredni sposób wpłynąć na jego pogorszenie. Wśród różnych rodzajów czynników szkodliwych można wskazać zarówno czynniki fizyczne i chemiczne, jak i biologiczne. Ich stężenie znacznie przekracza ustalone normy, dlatego może wywierać negatywny wpływ na zdrowie pracowników.

Praca w warunkach szkodliwych

Za pracę w warunkach szkodliwych uznawane są dość zróżnicowane działania, które są wykonywane w ramach zawodowych obowiązków. Wśród nich można przede wszystkim wymienić następujące warunki szkodliwe:
– praca w narażeniu na działanie pyłów, które w negatywny sposób mogą wpłynąć na stan płuc,
– praca w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura przekracza dwadzieścia pięć stopni Celsjusza lub nie przekracza dziesięciu stopni Celsjusza,
– praca w hałasie, który przekracza dopuszczalne normy natężenia,
– praca w bezpośrednim kontakcie z materiałami o charakterze zakaźnym,
– praca w narażeniu na działanie pól elektromagnetycznych.

Dodatek za pracę w szkodliwych warunkach

Za pracę w szkodliwych warunkach należy się każdemu pracownikowi dodatek do wypłaty. Dodatek wypłacany jest przez pracodawcę na zasadach dobrowolności, dlatego jego forma nie jest jasno określona. Wysokość dodatku może być określona na przykład w regulaminie pracy lub w układzie zbiorowym. Dodatek bardzo często zależny jest również od czasu narażenia na czynniki szkodliwe, a także stopnia nasilenia ich występowania. Niektórzy pracodawcy wymagają od pracowników składania specjalnych wniosków, na podstawie których mają być wypłacane dodatki.

Warunki szczególne

Zawodowe obowiązki mogą być wykonywane przez pracowników zarówno w warunkach szkodliwych, jak i warunkach szczególnych. Obie specyfiki pracy dość znacząco się między sobą różnią. Wśród głównych różnić można wskazać rodzaj rekompensaty, jaka należy się pracownikowi. W przypadku warunków szczególnych praca pracownika wiąże się ze zdobyciem dodatkowych uprawnień, na przykład emerytalnych. Rekompensata jest formą dodatku do kapitału początkowego, dzięki któremu możliwe jest zwaloryzowanie emerytury. Warunki szczególne obejmują realizację prac o znacznej szkodliwości oraz uciążliwości, a także negatywnym wpływie na stan zdrowia pracownika. Trudy podczas pracy są rekompensowane na różne sposoby. W każdym przypadku pracownik powinien zapoznać się z dostępnymi dla niego możliwościami oraz uprawnieniami, które wynikają z realizowanych obowiązków zawodowych.