lekkikoszyk.pl

Blog ecommerce

czy staż wlicza się do lat pracy
Poradniki

Czy staż wlicza się do lat pracy?

Staż pracy to bardzo ważny temat dla każdego pracownika, ponieważ na jego podstawie obliczana jest ilość przepracowanych lat osoby aktywnej zawodowo. Co więcej, uprawnia on do wielu ciekawych przywilejów w trakcie zatrudnienia oraz zapewnia przyszłe świadczenia emerytalne. Niemniej obliczanie tego czasu i pilnowanie wszystkich dokumentów z tym związanych nadal leży po stronie pracownika. Jakie zatem przywileje wynikają z długiego stażu pracy? Czy każda praca – w tym staż lub praktyki również wliczane są do stażu pracy?

Staż czy praktyka?

Czym jest sam staż? Otóż jest on nawiązaniem czasowej lub trwałej współpracy z danym pracodawcą w celu zdobycia cennego doświadczenia na określonym stanowisku lub branży. Pozwala on również pracownikowi na zapoznanie się z realiami pracy w danej branży, a pracodawcy na sprawdzenie osoby w roli potencjalnie przyszłego pracownika. Warto zaznaczyć, że podczas odbywania stażu osoba, czyli stażysta w świetle prawa pracy nie jest pracownikiem, a wiec nie posiada praw jakie przysługują pełnoprawnym osobom zatrudnionym w firmie. Co więcej, staż może być zarówno płatny jak bezpłatny, a trwać od trzech do sześciu miesięcy.

Praktyka z kolei to czas kiedy osoba będąca uczniem w szkole zawodowej lub technicznej przyucza się do zawodu. Praktyki trwają zwykle od dwóch tygodni do miesiąca i rzadko się zdarza, aby były płatne. W większości przypadkach są organizowane przez szkoły, w ramach przedmiotu do zaliczenia.

Czy staż wlicza się do lat pracy?

Odpowiedź na to pytanie niestety nie jest jednoznaczna, ponieważ to zależy od kilku kwestii. Jeśli stażysta otrzymywał wynagrodzenie lub wynagrodzenie w formie oskładkowanego stypendium za odbyty staż, to istnieje możliwość uwzględnienia tego czasu w stażu pracy. Jeśli ten staż odbył się w trakcie studiów, które zostały ukończone to również te lata zostają doliczone do emerytury.

Staż czy praktyki?

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej opłaca się odbyć staż czy praktyki, ponieważ zależy to od wielu czynników, które dodatkowo mogą się zmienić na przestrzeni lat. Praktyki są nieodłącznym elementem towarzyszącym podczas nauki w szkole średniej oraz studiach. Aby ukończyć każdy z tych etapów nauki należy „zaliczyć” praktyki, ponieważ są one brane pod uwagę tak samo poważnie jak pozostałe przedmioty.

Staż natomiast jest dobrowolną formą poznania branży lub stanowiska „od środka”. Staż pozwala sprawdzić się w formie potencjalnego pracownika w danej firmie lub na konkretnym stanowisku. Daje obraz przyszłości, która dla wielu nawet po ukończeniu studiów jest jedną wielką niewiadomą.

Dla wielu staż i praktyki to najciekawsza i najważniejsza forma poznania branży, dlatego tak chętnie z tej możliwości korzystają. Co ciekawe oferty stażu lub praktyki można znaleźć na stronach internetowych, gdzie oferowane są także stałe stanowiska pracy. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno oferty staży bezpłatnych, jak i tych płatnych, ponieważ każda z nich daje szanse zdobycia stałej pracy.